Zajišťujeme výrobu strojních dílců a svařování

Nabídka služeb

Staráme se o komplexní výrobní proces. Tedy o výběr vhodného materiálu a jeho kontrolu, dále detailní plánování dle dodané dokumentace, vytvoření výrobní dokumentace v případě vlastního návrhu, specifikace výrobních postupů včetně plánování lidských zdrojů a předání do výroby.
V jejím rámci trváme na průběžné výrobní kontrole. Důraz klademe na kvalitu provedení i včasnou realizaci. Závěrem zajistíme přejímku a kontrolu výrobku a dodání.

 • 01

  Ve spolupráci s klientem navrhneme na počátku konkrétní způsob zpracování. Naším cílem je, aby byla výroba rychlá a efektivní a současně v adekvátní kvalitě.

 • 02

  Stěžejním úkolem je pro nás v rámci přípravy výroby adekvátně definovat funkce přímo navazující na řízení samotné výroby. Vypracováváme tak technologicky účelná řešení budoucího výrobku. V rámci celého procesu spolupracujeme pouze s ověřenými dodavateli, jsme tedy schopni splnit požadovanou kvalitu a dodržet termíny dodání.

 • 03

  Díky zodpovědnému přístupu v předchozích přípravných etapách je následná výroba již automatická a efektivní. V rámci celého procesu se zaměřujeme na dodržení kvality a očekávání našich odběratelů. Díky spolehlivě fungující spolupráci můžeme docílit požadovaných výsledků.

  Zde můžete nahrát (PDF, JPG, PNG, ...)
  Odesláním formuláře souhlasíte s dokumentem Obchodní podmínky a Informace o ochraně osobních údajů.